Services

Roadshow Management

Transport och etablering av utställningstrailers med tillhörande aktiviteter är kärnan i verksamheten. Till det har vi ett ansvar för parkering och underhåll då ekipagen uppdateras, omprofileras eller bara inväntar nästa kampanjperiod.

Projektledning

Vi gör inte allt själva men vi vet vilken mix av ingredienser som behövs för en framgångsrik kampanj och vi kan projektleda hela eller delar av projekten på uppdrag. Genom strategiska partnerskap med leverantörer av design, teknik och utställningsproduktion, vilka känner till våra fordon och vår verksamhet blir processen effektiv.

Turnélogistik

Evenemang, event och föreställningar är helt beroende av en fungerande logistik. Vårt ansvar är stort och inget får gå fel. Effektiv logistik med rimliga tidsmarginaler betalar sig alltid och genom lång erfarenhet, struktur och rutin minimerar vi riskerna.

Bygg och riv

Först och sist på plats vid evenemang och aktiviteter. Kunden kan komma till dukat bord och fokusera på sin uppgift. När showen är slut är vi kvar och tar hand om allt.

Underhåll

Projekt löper ofta över längre tid och underhållet är ett av våra viktigaste ansvarsområden. Fordonen servas, tvättas, smörjs och besiktigas hos oss löpande.

I underhåll ingår kundens utställning som också servas och gås igenom avseende funktioner och skick. Vi ansvarar även för påfyllning av give-aways, kaffe, broschyrer etc.

Vi har hjärtstartare och förstahjälpen i samtliga ekipage med tillhörande instruktioner vilka underhålls och kontrolleras enligt fasta rutiner.

 

 

Ombyggnad

Löpande förbättringar och anpassning av ekipagen görs efter feedback från fältet. Även större ombyggnationer och kundanpassningar av t ex entréer, ramper, inglasning, belysning, kyla-värme och elinstallationer kan vi utföra hos oss.

Kundspecifika installationer för demonstration kan vara kompressordrift, vattenpumpar, köksinstallation etc.

Inglasning och entréer

Trappor och ramper

Kundanpassning

Sammanfattning våra tjänster

Trailermanagement

Projektledning

Underhåll

Turnélogistik

Platsbokning

Tillstånd

För nyheter och inspiration besök våra digitala kanaler

InstagramFacebookLinkedIn

Mer om vad vi gör…

CASE