Produktdemo

Uppdatering pågår….

Bilder på senaste produktdemo förbereds…

Produktdemonstrationer sker på kundens villkor. Våra kunder har valt sina produktdemo som mobila turnèer, utställningar vid ett huvudkontor eller som produktdemonstration vid ett lokalt event. Vi kan rusta en stor trailer eller mindre vagn med snyggt uppställda produkter vid mässor, evenemang, kundmöten, etc.